Kaip išsinuomoti ?

Nuomos laikotarpis / nuolaidos / taisyklės

Pusė dienos tarifas skaičiuojamas, kai Įranga grąžinama į nuomos vietą per 4 darbo valandas nuo Įrangos pasiėmimo - tuomet taikoma 50% nuolaida nuo dienos nuomos kainos (papildomos nuolaidos nesumuojamos).

Viena nuomos diena baigiasi kitos dienos 10.00 val., kai Įranga grąžinama į nuomos vietą. Įranga grąžinta po 10.00val., skaičiuojama kaip sekanti nuomos diena.

Įranga turinti moto valandų skaitiklį taikoma 8 darbo valandų limitas vienai dienai. Viršijus moto valandas mokama papildomai (vienos moto valandos viršijimas paskaičiuojamas - dienos įkainis dalinamas iš 8 darbo valandų).

Neturint kliento nuolaidos Nuomojant Įrangą 5-20 dienų taikoma 10% nuolaida. 

Neturint kliento nuolaidos  Nuomojant Įrangą daugiau nei 21 dieną taikoma 30% nuolaida.

Nuolaida netaikoma Įrangai, kuriai nurodyta mėnesio nuomos kaina arba sutartinė, taip pat savaeigei technikai, bei įrankių naudojamoms medžiagoms.

Šeštadieniai, sekmadieniai ir valstybinių švenčių dienos neįskaičiuojamos į nuomos laikotarpį, išskyrus atvejus kai Įranga paimama penktadienį nuo 15val. ir grąžinama pirmadienį iki 10val., skaičiuojama 1 nuomos diena (jei raštu nebuvo sutarta kitaip), įrangai taikomas mėnesinis skaičiavimas arba sutartinė kaina.

Kainininke kainos nurodytos be PVM.

Įrangos perdavimas ir priėmimas įforminamas Įrangos perdavimo – priėmimo aktu.

Įranga turi būti grąžinta į tą pačią nuomos vietą iš kur ji buvo gauta, nebent raštu sutarta kitaip.

Grąžinama Įranga turi būti švari, sutvarkyta ir tokios pat būklės, kokia išduota, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą. Jeigu Įranga grąžinama netvarkinga ar sugadinta, klientas privalo padengti visas remonto ar plovimo išlaidas. 

Kurt Koenig darbuotojas turi teisę neišduoti Nuomotojui Įrangos, jei atsisako pateikti reikalingus dokumentus, informaciją ar nuomininkas turi Įsiskolinimų.

Reikalingi dokumentai Fiziniam asmeniui: Nuomininkas privalo pateikti  kontaktinius duomenis (telefonas, el. paštas,), nurodyti darbo (objekto) vietą, pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka (tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas). Nuomininkas palieka piniginį užstatą, kurio sumą nurodo Kurt Koenig darbuotojas.

Reikalingi dokumentai Juridiniam asmeniui: pasirašyta nuomos sutartis.

2013 m. Visos teisės saugomos UAB "Kurt Koenig statybinės mašinos"